DagbestedingThuiszorg 

Steeds meer behoefte aan voortdurende zorg? Zet de juiste zorg in

Met name mensen die reeds een respectabele leeftijd hebben bereikt hebben vaak steeds meer behoefte aan zorg met een tamelijk structureel karakter. Doorgaans gaat het dan om mensen van boven de zeventig of tachtig, al kan het om de meest uiteenlopende redenen natuurlijk ook om wat jongere mensen gaan. De meesten zijn hierbij van mening dat deze zorg zo lang mogelijk in en om het huis geleverd moet worden. Dit natuurlijk om te voorkomen dat je in een verpleeghuis moet gaan wonen. 

Welnu, verspreid door Nederland zijn er gelukkig diverse instellingen die dusdanige zorg verlenen dat tot in lengte van dagen in het eigen huis wonen mogelijk wordt. Dergelijke instellingen hebben doorgaans verschillende middelen en strategieën in huis en diensten in de aanbieding. Zo kan het bijna niet anders of er zijn ook voor jou middelen beschikbaar, middelen die passen bij jouw wensen en behoeften. Goede kans dat het aanbod van dagbesteding hier helemaal bij past. In de volgende alinea gaan we daar dan ook als eerste dieper op in.

Dagbesteding

Wat kun je van dagbesteding verwachten en hoe heb je daar profijt van?

Wanneer we het over het begrip dagbesteding hebben, dan hebben we het over een verzameling aan mogelijke activiteiten die speciaal worden georganiseerd voor mensen met een grote zorgvraag. Dikwijls gaat het dan om mensen die niet al te vitaal en mobiel meer zijn, waardoor zij in een sociaal isolement dreigen te geraken.

Dagbesteding kan op talrijke manieren tot uiting komen. Zo is het mogelijk om samen met andere zorgbehoevenden enige sportieve activiteiten te ontplooien. Denk hierbij maar aan wandelen, fietsen, gymoefeningen, maar ook aan actieve bezigheden als tuinieren en koken. Ook samen zingen, knutselen en spelletjes doen behoort vaak tot de mogelijkheden. Evenwel behoort ook simpelweg samen iets eten, drinken of op een bank in het park zitten tot zinvolle dagbesteding.

Dat dagbesteding, in welke hoedanigheid dan ook, zinvol is, staat buiten kijf. Door mensen dagbesteding aan te bieden zorg je er namelijk voor dat zij een waardevolle invulling van hun dagen kunnen hebben. Bovendien hebben ze op deze manier telkens weer iets om naartoe te leven. In die zin kun je stellen dat het leven met dergelijke dagbesteding meer zin heeft dan wanneer je deze dagbesteding niet zou hebben. Dit is goed voor het moraal en de wil om zo lang mogelijk redelijk gezond te blijven.

Het nut van hulp in de huishouding nader verklaard

Een geheel andere vorm van zorg bestaat uit het bieden van hulp in de huishouding. Sommige patiënten zijn namelijk weliswaar geestelijk nog prima in orde, maar zijn fysiek niet echt goed meer in staat om alle huishoudelijke taken in en rond het huis uit te voeren. Uiteraard zou het meer dan zonde zijn om alleen om die reden in een verzorgingstehuis te moeten gaan wonen, ook omdat door verschillende zorgverleners hulp in de huishouding meer dan uitstekend geleverd kan worden. Onder deze hulp vallen taken als onder meer schoonmaken, kleding wassen en strijken, opruimen, de afwas doen, koken en boodschappen doen.

Related posts

Leave a Comment